Przekaż darowiznę

Wybierz kwotę i rodzaj wsparcia

Pokonać raka płuc - zbiórka na lek nierefundowany (alektynib)
51 935 zł16%