Hero

Podejmijmy wspólne wyzwanie walki z rakiem!

Zapewniamy profesjonalną i sprawną obsługę, kompleksowe wsparcie w procesie leczenia, promocję zbiórki oraz możliwość uzyskania 1,5% podatku. Nie czekaj, załóż zbiórkę.
Rozpocznij

Dlaczego warto nas wybrać?

Benefity i darmowe usługi

Przygotowaliśmy pakiet benefitów oraz darmowych usług, dzięki którym mierzenie się z rakiem będzie łatwiejsze.

Profesjonalna i sprawna obsługa

Wypłaty środków dokonujemy w ciągu kilku dni od zgłoszenia wydatków.

Wsparcie w promocji zbiórki

Oferujemy szablony ulotek i plakatów, promocje zbiórek w social mediach (np. Facebook), współpracę z Allegro.

Możliwość zbiórki z 1,5% podatku

Umożliwiamy indywidualne pozyskiwanie środków z 1,5%.

Kontakt z ekspertami

Mamy szeroką wiedzą dotyczącą leczenia raka. Pomagamy odnaleźć się w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Legalna zbiórka, bez podatków

Zapewniamy legalny sposób zbierania środków na leczenie, bez konieczności zapłaty podatku od darowizn.

Utworzenie zbiórki to tylko cztery proste kroki!

1.

Przygotuj dokument potwierdzający diagnozę

Wystarczy wynik badania potwierdzający, że chorujesz na nowotwór złośliwy (np. skan lub zdjęcie pierwszej strony wypisu ze szpitala, wyniku badania histopatologicznego).

2.

Wybierz Pełnomocnika

Jest to zaufana osoba, która będzie mogła podejmować czynności w Twoim imieniu lub pomoże Ci w prowadzeniu zbiórki. Zazwyczaj do tej roli wyznaczane są osoby z najbliższej rodziny, ale nie jest to wymóg.

3.

Załóż konto i uzupełnij dane zbiórki

Po założeniu konta poprosimy Cię o podanie podstawowych danych Twoich oraz Pełnomocnika, a także o uzupełnienie profilu o zdjęcie oraz tekst, który znajdzie się na dedykowanej dla Ciebie stronie zbiórki.

4.

Podpisz umowę przez internet

Ty i Twój Pełnomocnik otrzymacie drogą mailową dostęp do platformy DocuSign, gdzie znajdziecie niezbędne dokumenty. Zapoznajcie się z nimi i podpiszcie umowę online.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zostać Podopiecznym Fundacji Alivia? Jak założyć zbiórkę w Programie Alivia Onkozbiórka?

Zbiórkę uruchamiamy online. Rejestracja odbywa się poprzez stronę: https://onkozbiorka.pl

Załóż zbiórkę -> Rozpocznij -> Wypełnij formularz

Gdzie można znaleźć regulamin Programu Alivia Onkozbiórka?

Regulamin Programu Alivia Onkozbiórka jest dostępny tutaj.

Jakie dokumenty są potrzebne do uruchomienia zbiórki?

Dowolny dokument medyczny potwierdzający diagnozę, np. wypis ze szpitala, wynik histopatologiczny.

Jakie są kryteria przyjęcia do Programu Alivia Onkozbiórka?

Osoba chora musi mieć:

 1. stwierdzony nowotwór złośliwy;
 2. ukończony 18 rok życia;
 3. określony cel na jaki chce przeznaczyć środki.
Czy można uruchomić zbiórkę nie mając dostępu do Internetu?

Uruchomienie oraz prowadzenie zbiórki wymaga dostępu do Internetu.

Jakie wydatki mogą być refundowane z zebranych pieniędzy?
 1. środki farmakologiczne;
 2. badania diagnostyczne;
 3. konsultacje oraz procedury medyczne;
 4. usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię (do i z ośrodka medycznego);
 5. sprzęt i zabiegi rehabilitacyjne;
 6. inne produkty oraz usługi bezpośrednio przyczyniające się do realizacji celu Programu, czyli ratowania i poprawy jakości życia pacjentów. Wydatki określone w Zgłoszeniu muszą dotyczyć produktów i usług o udowodnionej naukowo skuteczności i bezpieczeństwie (zgodnie z zasadą EBM (evidence based medicine) czyli medycyny opartej na faktach).
Jak wypłacane są środki?

Środki wypłacane są na podstawie Zgłoszenia refundacji lub finansowania złożonego po zalogowaniu do swojego konta poprzez stronę https://onkozbiorka.pl w zakładce “Moje zbiórki”. Zgłoszenie musi zawierać skany dokumentów księgowych wystawionych na Podopiecznego (faktury, imienne rachunki). Środki wypłacane są na konto bankowe Podopiecznego, które zostało podane w umowie przy włączeniu do Programu lub na konto bankowe wystawcy dokumentu (w przypadku finansowania). Zgodnie z regulaminem Programu środki wypłacane są w ciągu dziesięciu dni od zatwierdzenia wydatku.

Jak wpłacić 1,5% na rzecz konkretnego Podopiecznego?

Warunkiem zaliczenia wpłaty z 1,5% podatku na rzecz realizacji pomocy Podopiecznemu jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

 1. prawidłowe oraz terminowe rozliczenie podatku PIT przez podatnika;
 2. wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, której podatnik przekazuje 1,5% podatku, poprzez wpisanie numeru KRS Fundacji Alivia: 0000358654;
 3. określenie celu szczegółowego: Program Alivia Onkozbiórka - imię, nazwisko Podopiecznego, numer zbiórki.
Czy wpłaty z 1,5% będą widoczne na stronie zbiórki? Kiedy to nastąpi?

Wpłaty z 1,5% podatku będą widoczne dla Podopiecznych w połowie października. Urząd Skarbowy ma czas do końca września, by przekazać Fundacji listę z celami szczegółowymi, na podstawie której środki przypisywane są do poszczególnych zbiórek. Fundacja potrzebuje kilku dni, by zaimportować dane do systemu.

Czy poznam dane darczyńców?

Ochrona danych osobowych zapewnia anonimowość wpłat. Darczyńca może jednak dać dyspozycję do ujawnienia danych i wówczas będą one widoczne na stronie Podopiecznego.

Czym różni się refundacja od finansowania?

Podopieczny ma możliwość zgłoszenia refundacji oraz finansowania ze środków zgromadzonych na zbiórce. Refundacja odbywa się na podstawie już opłaconych przez Podopiecznego wydatków, a środki ze zbiórki przekazywane są na konto bankowe Podopiecznego wskazane w umowie przy zakładaniu zbiórki. Pojedyncze zgłoszenie refundacji musi obejmować wydatki na sumaryczną kwotę nie mniejszą niż 200 złotych. Finansowanie natomiast odbywa się bezpośrednio do wystawcy dokumentu, środki ze zbiórki przekazywane są bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku imiennego. Finansowaniu podlegają wydatki, których wartość przekracza 2 000 złotych.

Jak zgłosić refundację?

Zgłoszenie refundacji odbywa się po zalogowaniu na stronie https://onkozbiorka.pl w zakładce “Moje zbiórki”. Refundacji podlegają wydatki, które zostały już poniesione przez Podopiecznego. Do zgłoszenia należy dołączyć skany lub zdjęcia dokumentów księgowych (faktury, rachunki wystawione na Podopiecznego). Pojedyncze zgłoszenie refundacji musi obejmować wydatki na sumaryczną kwotę nie mniejszą niż 200 złotych. Refundację wykonujemy w ciągu 10 dni roboczych w formie przelewu na numer rachunku bankowego wskazany podczas rejestracji zbiórki. Każdy Podopieczny ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni przesłać oryginały dokumentów do Fundacji.

Jak zgłosić finansowanie?

Zgłoszenie finansowania odbywa się po zalogowaniu na stronie https://onkozbiorka.pl w zakładce Moje zbiórki. Finansowanie wydatków to realizacja bezpośredniej płatności do wystawcy dokumentu np. za produkt lub usługę. Finansowanie należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. minimum 10 dni roboczych przed planowanym wydatkiem. Finansowaniu podlegają wydatki, których wartość przekracza 2 000 złotych. Każdy Podopieczny ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni przesłać oryginały dokumentów do Fundacji.

Czy mogę prowadzić zbiórkę w innej Fundacji? Czy współpracujecie z portalem Siepomaga?

Nie wymagamy wyłączności przy prowadzeniu zbiórki. Naszym celem jest umożliwienie zgromadzenia potrzebnych środków. Warto jednak mieć na uwadze, że prowadzenie zbiórki wymaga zaangażowania i rozkładanie sił na więcej organizacji może wpłynąć na zmniejszenie efektywności tych zbiórek.

Jako Fundacja nie współpracujemy z portalem Siepomaga.

Czy zbiórkę musi założyć osoba chora czy ktoś inny może to zrobić w jej imieniu?

Każdy Podopieczny wyznacza swojego Pełnomocnika. Sprawę uruchomienia oraz prowadzenia zbiórki może przejąć Pełnomocnik, natomiast Podopieczny musi osobiście podpisać dokumenty rejestracyjne.

Czy mogę założyć zbiórkę bez wyznaczenia Pełnomocnika?

Nie ma możliwości prowadzenia zbiórki bez wskazania Pełnomocnika.

Czy możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego od Fundacji?

Fundacja nie dysponuje budżetem, który pozwala na wsparcie zbiórek Podopiecznych. Jako organizacja prowadzimy szereg działań, które mają na celu pomoc Pacjentom onkologicznym, a program Alivia Onkozbiórka jest tylko jednym z nich. Więcej o działaniach Fundacji można znaleźć tutaj.

Czy moja zbiórka musi być widoczna? Czy można prowadzić zbiórkę bez upubliczniania jej?

Nie ma możliwości prowadzenia zbiórki bez upubliczniania jej.

Co robić, by skutecznie zbierać środki?

Nasi Podopieczni otrzymują poradnik „Jak skutecznie zbierać środki w Programie Alivia Onkozbiórka”. Znajdują się tam praktyczne porady, jak działać, by otrzymać jak największe wsparcie finansowe.

Poradnik dostępny jest też w formie online tutaj.

Czy można prowadzić zbiórki publiczne i akcje charytatywne, np. koncert czy kiermasz?

Fundacja nie bierze udziału w zbiórkach publicznych oraz koncertach. Przeprowadzenie takiej zbiórki wymaga podjęcia szeregu czynności formalno-prawnych, ale przede wszystkim nakłada na organizatora zbiórki obowiązek nadzoru nad przebiegiem akcji oraz rozliczenia zebranych środków. Ze względu na ograniczenia organizacyjne nie mamy możliwości fizycznej kontroli podejmowanych działań zbiórkowych w różnych częściach Polski, a co za tym idzie nie możemy wziąć za takie działania odpowiedzialności. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby zainteresowane zorganizowały zbiórkę publiczną we własnym zakresie. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób taką zbiórkę przeprowadzić i rozliczyć znajdują się na stronie zbiorki.gov.pl.

Na co zostaną przeznaczone środki, jeśli Podopiecznemu nie uda się ich wykorzystać?

Środki, które nie zostaną wykorzystane, zostaną przeznaczone na pomoc innym pacjentom onkologicznym zgodnie z misją Fundacji. Istnieje możliwość przekazania środków na konto innego, konkretnego Podopiecznego Fundacji. W tym celu Pełnomocnik może zwrócić się na piśmie do Zarządu Fundacji i wskazać osobę, która miałaby otrzymać pozostałe środki.

Czy można zbierać pieniądze, jeśli nie wiemy jeszcze, na co będą potrzebne?

Zależy nam na wiarygodności zbiórek, dlatego wymagamy, by zbiórka miała określony cel na jaki gromadzone są środki. Jeżeli cel w trakcie zakładania zbiórki jest jeszcze nieokreślony, przykładowo nie została jeszcze podjęta decyzja odnośnie konkretnej terapii, prosimy o określenie ogólnego celu na wydatki związane z leczeniem. Po podjęciu decyzji możemy zmienić cel zbiórki.

Czy można zrefundować wydatki poniesione na osobę towarzyszącą?

Jeśli obecność takiej osoby jest niezbędna i taką informację otrzymamy od lekarza (wypis ze szpitala, oświadczenie lekarza, stwierdzony stopień niepełnosprawności wymagający wsparcia osoby towarzyszącej) będzie możliwe zrefundowanie wydatków poniesionych na osobę towarzyszącą.

Czy mogę podać nr konta Pełnomocnika?

Zwracamy koszty wyłącznie na konto Podopiecznego Programu wskazane w Umowie.

Na kogo mają być wystawiane faktury?

Dokumenty księgowe (faktury/imienne rachunki) zawsze są wystawiane na Podopiecznego.

Czy finansujecie leczenie za granicą?

Leczenie za granicą może być finansowane na podstawie dokumentów księgowych. Ważne, by wydatki określone w zgłoszeniu odnosiły się do produktów i usług o udowodnionej naukowo skuteczności i bezpieczeństwie (zgodnie z zasadą EBM - evidence based medicine, czyli medycynie opartej na faktach).

Czy pomagacie w szukaniu leczenia?

W celu wybrania najlepszej opcji leczenia rekomendujemy konsultacje z polecanymi specjalistami. Jako Fundacja nie prowadzimy porad medycznych, natomiast udzielamy informacji, gdzie szukać takiego wsparcia. Przekazujemy Podopiecznym szereg informacji dot. lekarzy i placówek bazując na podstawie oceny satysfakcji innych pacjentów. Ponadto dzielimy się wiedzą na szereg tematów zw. z opieką onkologiczną.

Czy fundacja pobiera dodatkowe opłaty za prowadzenie zbiórki?

Z każdej wpłaty przekazanej na wybraną zbiórkę 90% jest przeznaczane na pomoc finansową Podopiecznemu, a 10% na realizację Programu Alivia Onkozbiórka oraz innych celów statutowych Fundacji. Kwota ta pozwala na prowadzenie profesjonalnych, sprawnych działań by nieść pomoc naszym Podopiecznym. Z tych środków pokrywane są między innymi koszty tworzenie podstron naszych Podopiecznych, projekty i wydruk ulotki oraz plakatów dla Podopiecznych, promowanie zbiórek na Facebooku.

Na jakiej podstawie uznajecie, że terapia ma potwierdzoną naukowo skuteczność?

Zasady EBM - evidence based medicine, czyli medycynie opartej na faktach, wskazują na hierarchię wiarygodności danych naukowych:

 • - metaanalizy badań z randomizacją (metaanalysis);
 • - badania z randomizacją (randomised controlled trial - RCT);
 • - badania eksperymentalne z grupą kontrolną bez randomizacji;
 • - badania kohortowe (cohort study);
 • - badania kliniczno-kontrolne (case-controlled study);
 • - badania przekrojowe (cross sectional study);
 • - opis przypadku (case report) lub serii przypadków (case series)

Przyjmujemy, że jeśli publikowane są badania z randomizacją, które wskazują na skuteczność danej terapii/substancji (i nie ma takich, które wskazują na jej nieskuteczność), to refundujemy takie wydatki.

Czy zakładając zbiórek otrzymuje indywidualny numer konta lub KRS?

Dołączają do Programu Alivia Onkozniórka Podopieczny otrzymuje swój indywidualny numer zbiórki. Konto do wpłat darowizn oraz KRS niezbędny do przekazania 1,5% podatku jest jeden dla całej Fundacji i dla wszystkich Podopiecznych. Kluczowe przy przekazywaniu wpłat na wybraną zbiórkę jest wskazanie w tytule przelewu lub w celu szczegółowym w zeznaniu podatkowym indywidualnego numeru zbiórki wybranego Podopiecznego, który powinien zawierać 6 cyfr.