Przekaż darowiznę

Wybierz kwotę i rodzaj wsparcia

Proszę o pomoc w zakupie nierefundowanego leku!
5 856 zł13%