Przekaż darowiznę

Zbiórka na leczenie pembrolizumabem
Małgorzata Dzika, Cielądz

Wybierz kwotę i rodzaj wsparcia

Zbiórka na leczenie pembrolizumabem
Małgorzata Dzika, Cielądz
Zbiórka na leczenie pembrolizumabem
140 638 zł100%