Na immunoterapię w potrójnie ujemnym raku piersi

Magdalena Oczkowska, Gostynin,
numer zbiórki: 111872

slide1

Dziennik

2023.07.11

Cześć! :)

 

Chciałabym poinformować o statusie zbiórki i aktualnych działaniach zdrowotnych na dzień 11.07.2023 r.
Pierwszą dawkę leku pembrolizumab przyjęłam 3 tygodnie temu, tzn 21.06.2023 r. Opłaciłam ją ze środków finansowanych w inny sposób niż przez fundację.
Na początku lipca 2023 doszło do zmiany w systemie lekowym. Lek pembrolizumab został zatwierdzony i dodany do programu lekowego w potrójnie ujemnym raku piersi, dlatego też zawiesiłam możliwość dokonywania wpłat na zbiórkę. Dotychczasowe koszty, jakie poniosłam, związane były z dojazdami do placówki medycznej, badaniami genetycznymi (Warsaw Genomics), zakupem leków (chroniących jajniki przed toksycznym wpływem chemioterapii), zabezpieczeniem płodności, suplementami, badaniami obrazowymi, konsultacjami onkologicznymi, żywieniem medycznym, konsultacjami dietetycznymi, opatrunkami, zakupem peruki. W związku z możliwością zmiany celu zbiórki, chciałabym zebrane środki finansowe wykorzystać właśnie w powyższym celu oraz przeznaczyć w przyszłości na rehabilitację prawej ręki (z powodu zastoju limfy po operacji wycięcia węzłów chłonnych) oraz operację rekonstrukcji piersi. Dodatkowo będę musiała opłacić dokładniejsze badania obrazowe tj. PET.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Magdalena Lewandowska

Opis zbiórki

PL

PL

28 kwietnia 2023 r. mój świat stanął w miejscu. Kiedy przeczytałam wynik badania histopatologicznego, myślałam, że zemdleję. Otrzymałam diagnozę potrójnie ujemnego raka piersi. Był to najgorszy dzień mojego życia. Pomyślałam: "Jestem bardzo poważnie chora... Co teraz będzie? Ile dni życia mi jeszcze zostało? Czemu akurat ja?" Czuję do tej pory ogromną niesprawiedliwość. Widzę, jak moi bliscy zamartwiają się, płaczą, są wręcz załamani. Kochają mnie i podobnie jak ja nie chcę ich stracić, tak oni mnie też nie. Co z planami, marzeniami, celami? Wszystko stanęło w miejscu, jest pod jednym wielkim znakiem zapytania.

Jeszcze przed otrzymaniem wyników czytałam na temat rodzajów raka piersi. Typ potrójnie ujemny w literaturze ujęty jest jako rak bardzo złośliwy. Jego specyfika polega na tym, że nie wykazuje on ekspresji receptorów hormonalnych (estrogenowych i progesteronowych) oraz nadekspresji receptora HER2. Jest to podtyp agresywny, w związku z czym u części chorych może dojść do szybkiego nawrotu choroby. Metody leczenia tego rodzaju raka są wyjątkowo ograniczone. Standardowym działaniem jest podanie chemii czerwonej w kilku wlewach, a później chemii białej.

Nowością, która daje nadzieję i świetne rezultaty w leczeniu raka piersi jest immunoterapia, która nie jest w tym przypadku refundowana w Polsce. Immunoterapia powinna być podawana już w trakcie leczenia przedoperacyjnego razem z chemią oraz pół roku po chemioterapii. Jej zadaniem jest wspomóc mój organizm w walce z rakiem i ma ona zwiększyć szansę na to, że rak już nie wróci. Koszty są ogromne, ponieważ jeden wlew dożylny kosztuje w Polsce (łącznie z obsługą pielęgniarską, nadzorem lekarza, dostawą leku) 17 tys. zł Tych wlewów musi być 16.

Wierzę, że nieodłącznym elementem walki z rakiem jest psychika, którą muszę mieć teraz wyjątkowo silną, aby pokonać tę chorobę. Pieniądze zebrane ze zbiórki pozwolą mi też opłacić wizyty u psychoonkologa. Mimo że, zachorowałam bardzo poważnie w młodym wieku (mam 28 lat), chciałabym żyć długo i szczęśliwe. W niedalekiej przyszłości mam plany związane z wyjściem za mąż za cudownego mężczyznę. Zależy mi na "normalnym" życiu, takim, które prowadziłam dotychczas. Z natury jestem urodzoną wojowniczką, więc nie dam się! Natomiast Was proszę o wsparcie finasowe. Każda kwota przybliża mnie do zdrowia!

 

ENG

On the 28 April 2023, my world came to a standstill. When I read the histopathology result, I thought I was going to faint. I had received a diagnosis of triple-negative breast cancer. It was the worst day of my life. I thought: "I am very seriously ill... What will happen now? How many days of life do I have left? Why me?" I still feel a huge sense of injustice. I see my loved ones worrying, crying, even heartbroken. They love me and just as I don't want to lose them, they don't want them to lose me either. What about plans, dreams, goals? Everything has stopped, there is one big question mark.

Even before receiving the results, I had been reading about the types of breast cancer. The triple-negative type (TNBC) is included in the literature as a very malignant tumor. It is characterized by the lack of estrogen and progesterone receptor expression and lacks HER2 overexpression or gene amplification. This is an aggressive subtype and, as a result, some patients may experience rapid disease recurrence. Treatment options for this type of cancer are extremely limited. The standard treatment approach of TNBC is administration of the “red devil” chemotherapy in several infusions, followed by white chemotherapy. 

A novelty that gives hope and great results in the treatment of breast cancer is immunotherapy, which is not reimbursed in this case in Poland. Immunotherapy should already be given during pre-operative treatment together with chemotherapy and six months after chemotherapy. Its purpose is to support my body in the fight against cancer and it is supposed to increase the chance that the cancer will not return. The costs are huge, as one intravenous infusion costs 17,000 PLN (or over £3200)  in Poland (including nursing services, doctor's supervision, drug delivery). There must be 16 of these infusions (costing overall more than £51,000).

I believe that an integral part of the fight against cancer is the psyche, which must now be extremely strong to beat this disease. The money raised from the fundraiser will also allow me to pay for visits to a psycho-oncologist. Although I got very seriously ill at a young age (I'm 28), I would like to live a long and happy life. I have plans to marry a wonderful man soon. I am eager to live a 'normal' life, the one I have led so far. I am a natural born fighter, so I won't give up! On the other hand, I am humbly asking for any financial support you may be able to offer. Any donation is greatly appreciated and brings me closer to recovery!

Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) charakteryzuje się tym, że komórki nowotworowe nie wykazują ekspresji receptorów hormonalnych (estrogenowych i progesteronowych) oraz nie posiadają nadekspresji receptora HER2. To podtyp agresywny – u części chorych może dojść do szybkiego nawrotu choroby. Wznowy w przypadku potrójnie ujemnego raka piersi występują najczęściej 2-3 lata po pierwszym rozpoznaniu, dlatego w tym czasie bardzo ważna jest obserwacja pacjentki. U chorych na potrójnie ujemnego raka piersi częściej występują zaburzenia genetyczne – u niektórych pacjentek występuje mutacja genu BRCA. Kolejną charakterystyczną cechą tego podtypu raka piersi są częstsze zachorowania u młodych pacjentek – nawet tych w wieku 20, 30 czy 40 lat.

ZOBACZ: Potrójnie ujemny rak piersi – nowe metody leczenia https://www.zwrotnikraka.pl/potrojnie-ujemny-rak-piersi/
Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) charakteryzuje się tym, że komórki nowotworowe nie wykazują ekspresji receptorów hormonalnych (estrogenowych i progesteronowych) oraz nie posiadają nadekspresji receptora HER2. To podtyp agresywny – u części chorych może dojść do szybkiego nawrotu choroby.

ZOBACZ: Potrójnie ujemny rak piersi – nowe metody leczenia https://www.zwrotnikraka.pl/potrojnie-ujemny-rak-piersi

Słowa wsparcia

donor2
Darczyńca Anonimowy
rok temu
Magda, wysyłam Ci moc pozytywnej energii z cudowną intencją powrotu do zdrowia. Gorąco wierze, ze będzie dobrze! 194

donor2
Daniel Łudczak
rok temu
Dasz radę Magda, trzymamy kciuki! 164

donor2
Darczyńca Anonimowy
rok temu
Kochamy 150

donor2
Klaudia K
rok temu
Ściskam !! 146

Zobacz więcej

Darczyńcy

donor2
Darczyńca Anonimowy
8 miesięcy temu
100,00 zł

donor2
Darczyńca Anonimowy
10 miesięcy temu
1,00 zł

donor2
Darczyńca Anonimowy
10 miesięcy temu
Kwota ukryta przez Darczyńcę

donor2
Darczyńca Anonimowy
10 miesięcy temu
Kwota ukryta przez Darczyńcę

Zobacz więcej

Wypłaty

Do dyspozycji podopiecznego pozostało:   73 523.32 zł
2024.06.20
Wypłata: 800,00 zł, kategoria wydatków: inne
2024.06.20
Wypłata: 2 000,00 zł, kategoria wydatków: inne
2024.06.04
Wypłata: 488,75 zł, kategoria wydatków: badania diagnostyczne,inne,konsultacje medyczne
Zobacz więcej

Podzbiórka

Podzbiórkę możesz założyć przy każdym celu, który jeszcze nie osiągnął 100%, a środki zgromadzone podczas jej trwania zostaną dodane do zbiórki głównej.